ព៌ត័មានថ្មីៗ:NASA នឹងផ្តល់រង្វាន់ ៥លានដុល្លារ សម្រាប់ របបគំហើញ យានអវកាស តូចបំផុតមន្ត្រីយូអិន អំពាវនាវ ឲ្យអ៊ីស្រាអែល បញ្ឈប់ការបំផ្លាញផ្ទះ ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន ជាបន្ទាន់យូអិន អូសបន្លាយ បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាព ៦ខែទៀត នៅស៊ូដង់ខាងត្បូងព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹក