ព៌ត័មានថ្មីៗ:អ្នកស្លាប់ដោយសារ រញ្ជួយដីនៅនេប៉ាល់ កើនឡើងដល់ ៣.៨១៥នាក់ ខណៈអ្នករបួសមាន ៧.០៤៦នាក់ន័រវែស បញ្ជូនក្រុមសង្គ្រោះ ទៅជួយប្រទេស នេប៉ាល់ ក្រោយគ្រោះ រញ្ជួយដីឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងបរិច្ចាគប្រាក់ ២លានដុល្លារ ដើម្បីជួយ ដល់ប្រទេស នេប៉ាល់ព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹក