ព៌ត័មានថ្មីៗ:កូរ៉េខាងត្បូង ទាមទារជប៉ុន ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហា នារីបម្រើផ្លូវភេទទាហាន សម័យសង្គ្រាមរូបភាពគួរឲ្យរន្ធត់ ! យន្តហោះតួកគី ផ្ទុកមនុស្ស ២២៧ នាក់ ដាច់កង់មុខ ពេលចុះចតទាំង ព្រលឹមនៅនេប៉ាល់ព័ត៌មានម៉ោង ៨ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៦ព្រឹកព័ត៌មានម៉ោង ៨យប់